พิธีมอบ "เครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ" แก่กรุงเทพมหานคร


ตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขปี 2560 นั้น ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจมากถึง 54,000 คนต่อปี  ซึ่งสูงเป็นอันดับจาก 3 จากโรคร้ายที่พบบ่อยในประชากรไทย และมากกว่าร้อยละห้าสิบของผู้เสียชีวิตเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้น ทั้งนี้แล้วการทำปฏิบัติการฟื้นคืนชีพหรือ CPR คิดเป็นเพียงร้อยละ 10 ของการกู้ชีพเบื้องต้นเท่านั้น

   จากข้อมูลดังกล่าวเป็นผลให้บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญต่อการช่วยชีวิตอย่างทันท่วงที จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) องค์กร Global Civic Sharing และมูลนิธิรักษ์ไทย ในการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ Automated External Defibrillator หรือ AED” จำนวน 15 เครื่อง ซึ่งเป็นอุปกรณ์กู้ชีพที่สามารถเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับนโยบายการทำงานด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครที่มีความประสงค์ในการติดตั้งเครื่องมือกู้ชีพในแหล่งชุมชนทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อทุเลาและป้องกันการเสียชีวิตของประชาชน จากความสำคัญดังกล่าวและการลงพื้นที่สำรวจขององค์กรทั้งสามแห่ง จึงเล็งเห็นความสำคัญในการมอบเครื่องกระตุกหัวใจให้แก่ 15 ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร อันได้แก่ 
 1. เคหะชุมชนดินแดง 1 บริเวณแฟลตดินแดง 16 ดินแดง 
 2. เคหะชุมชนดินแดง 1 บริเวณแฟลตดินแดง 64 ดินแดง 
 3. ชุมชนวัดอินทรวิหาร พระนคร   4. ชุมชนสามแพร่ง พระนคร 

 5. ชุมชนเก้าแสนเจ็ด คันนายาว  6. ชุมชนแก้วประดับ หนองจอก 
 7. เคหะร่มเกล้า ลาดกระบัง  8. ชุมชนสวนอ้อย คลองเตย 
 9. ชุมชนร่วมฤดี ปทุมวัน 10.ชุมชนวรรัตน์สัมพันธ์  สาทร
   

11.ชุมชนศิริสุข ดอนเมือง  12.หมู่บ้านเสนานิเวศน์1 ลาดพร้าว 
13.ชุมชนชัยวัฒน์10 จอมทอง 14.ชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา บางแค 
 15.ชุมชนชมทรัพย์ หนองจอก 

    โดยไทยซัมซุงประกันชีวิต ได้นำแนวทางการดำเนินกิจกรรม CSR  ของบริษัทแม่ ซึ่งก็คือ ซัมซุงประกันชีวิต มาสานต่อ โดยบริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะตอบแทนสังคมและชุมชนที่เราได้ดำเนินธุรกิจ และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอด ซึ่งทางไทยซัมซุงประกันชีวิต ได้เล็งเห็นถึงปัจจุบันนี้ อาหารการกินที่มีไขมันสูง รวมทั้งความเครียดจากปัจจัยต่าง ๆ ทำให้คนไทยมีอัตราการเกิดโรคหัวใจสูงมากขึ้น แต่ประชาชนทั่วไปยังไม่ตื่นตัวและระมัดระวังต่อโรค ประกอบกับข่าวที่มีประชาชนเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันมีมากขึ้น แม้ลักษณะภายนอกอาจจะดูแข็งแรงดี ทำให้บริษัทเล็งเห็นว่า หากมีเครื่องกระตุกหัวใจกระจายอยู่ในพื้นที่ชุมชน หรือสถานที่สำคัญให้ครอบคลุม ก็จะช่วยเพิ่มทักษะในการกู้ชีพให้กับคนในพื้นให้ใช้เครื่องกระตุกหัวใจช่วยเหลือหากมีกรณีเคสฉุกเฉินได้ทันท่วงที 

     โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเครื่องกระตุกหัวใจเหล่านี้จะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดในการช่วยชีวิตประชาชนได้ในยามฉุกเฉินตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่ของประชาชนของมูลนิธิรักษ์ไทยและ Global Civic Sharing และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพของ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

     งานด้าน CSR ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคสังคมมาโดยตลอด เพราะเราเชื่อว่า ภาครัฐและชุมชน รู้ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงได้มากกว่า โครงการที่เกิดขึ้น จึงเกิดขึ้นมาจากโจทย์ที่เป็นความต้องการในขณะนั้น และสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างแท้จริง เราจึงจะยังคงมีแนวทางที่ทำงานกับภาครัฐและชุมชมอย่างใกล้ชิดเช่นเดิมจำนวนผู้ชม 290

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท