โครงการมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มธุรกิจถ่ายภาพ

      ทำความรู้จักกับ  " อาชีพธุรกิจถ่ายภาพ "

      การมีมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพของบุคลากรในธุรกิจถ่ายภาพ จะสามารถต่อยอดให้เกิดการพัฒนาของบุคลากรในสายอาชีพ เพิ่มความมั่นใจกับผู้ใช้บริการ และสร้างความเชื่อมั่นของธุรกิจในภาพรวมได้ ในอนาคตธุรกิจถ่ายภาพจะมีมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบบุคลกรในอาชีพมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

      สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  ได้จัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพถ่ายภาพ โดยมี สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งปัจจุบันมาอัตราการเติบโตของอาชีพธุรกิจการถ่ายภาพ และเป็นฟรีแลนซ์ มีมากขึ้น ดังนั้น การได้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นการรับรองความสามารถของช่างภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ โทร. 02-803-7570-1 โทรสาร 02-803-7571

     คุณวุฒิวิชาชีพที่เปิดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพธุรกิจการถ่ายภาพ

 1. อาชีพช่างภาพทั่วไป ชั้น 2, 3, 4

 2. อาชีพช่างภาพภูมิทัศน์ ชั้น 4

     สถานที่สอบ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

     ระยะเวลาการจัดสอบ

1.  วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558

2.  วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558

3.  วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558

4.  วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558

 * อาชีพช่างภาพบุคคล ชั้น 4

  * อาชีพผลิตภาพระบบดิจิตอล ชั้น 2, 3

  * อาชีพปรับแต่งภาพ ชั้น 2, 3

 *  อาชีพออกแบบกราฟิก ฃั้น 3, 4

 *  อาชีพควบคุมคุณภาพงานอัดภาพระบบดิจิตอล ชั้น ๔

สถานที่สอบ สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ

ระยะเวลาการจัดสอบ

  1. วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558
  2. วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558
  3. วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558
  4. วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ

เลขที่ 73/9-10 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทร. 02-803-7570-1 โทรสาร 02-803-7572  E-mail : [email protected]

Website : www.pba-thai.org    www.facebook.com/photofairthailandจำนวนผู้ชม 717

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท