องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์

        องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยกองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน  จัดโครงการรวมการพัฒนางานเชิดชูเกียรติ ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการของทหารผ่านศึกที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และกิจกรรมเพื่อการพัฒนาความรู้ และการอาชีพแก่ทหารผ่านศึก รวมทั้งเยี่ยมเยียรทหารผ่านศึกพิการผู้ยากจน ในพื้นที่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ระหว่างวันที่  ๓ -๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

        ในกิจกรรมครั้งนี้ โดยการนำของ ท่านทิพยธิดา  ภักดีศุภผล ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ฝ่ายนโยบายและแผน ได้นำสื่อมวลชนเยี่ยมชม สวนมะนาวของ คุณเทวัญ แย้มขยาย บ้านเลขที่ ๖๗/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  พร้อมฟังการบรรยายเรื่อง "วิธีการปลูกมะนาวให้ออกลูกนอกฤดู"  ในวงบ่อซีเมนต์ ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายการสงเคราะห์ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตราฃบุรี

       จากนั้นในช่วงบ่าย เดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกผู้ยากจน ในพื้นที่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พลทหารดอกไม้ อภิรักษ์รุ่งโรจน์  อายุ ๖๙ ปี เป็นทหารผ่านศึกกรณีสงครามเวียดนาม ปัจจุบันป่วยเป็นอัมพฤกษ์ มีฐานะยากจน

และพลทหารเล็ก กาษร อายุ ๕๘ ปี  เคยปฎิบัติหน้าที่ป้องกัน และปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคง และความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ปัจจุบันมีสภาพพิการ เนื่องจากป่วยเป็นโรคเบาหวาน และมีภาวะแผลติดเชื้อที่ขา ทำให้อักเสบเรื้อรัง และต้องตัดขาทั้งสองข้าง ที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค และบริโภคฯลฯ

       ในช่วงค่ำได้จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์การฯ กับสื่อมวลชน และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ "สิงหา ฮาวาย"  ณ โรงแรม NOVOTEL  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

 จำนวนผู้ชม 1407

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท