ททท. จัดงาน Amazing Thailand Front Liners Program BKK & Beyond 2015

         นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการกองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท. ได้จัดโครงการ  “Amazing Thailand Front Liners Program BKK & Beyond 2015”  โดยนำพนักงานขายส่วนหน้า (Front Liners) ของบริษัทนำเที่ยวชั้นนำ จากภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ เดินทางมาร่วมกิจกรรมในกรุงเทพฯ พร้อมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยววิถีไทยในจังหวัดอื่นๆ ระหว่างวันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2558 นี้

        โครงการ “Amazing Thailand Front Liners Program BKK & Beyond 2015” มุ่งให้ความสำคัญกับกลุ่มพนักงานขายส่วนหน้า ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่คอยให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยว ให้บริการขายรายการนำเที่ยว และมีส่วนในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยตรง โดย ททท. ได้เชิญพนักงานขายส่วนหน้าจำนวน 146 คน จากบริษัทนำเที่ยวชั้นนำ อาทิ Airlink Travel & Tour Sdn Bhd.  Anthony Tours & Travel Agency Sdn Bhd. Carnation Travel Services Pvt. Ltd  Thomas cook  World Travel Studio Farmosa Holiday Tour Pte Ltd. เดินทางมายังกรุงเทพฯ เพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอบรมให้ความรู้สินค้าและบริการการท่องเที่ยวของประเทศไทย  การนำเสนอข้อมูลสถานประกอบการและรายการนำเที่ยวต่างๆ  โดย ททท. ร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการอัพเดตสถานการณ์ท่องเที่ยวในปัจจุบัน

       นอกจากนี้ ททท. ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านได้ออกไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบไทย ใน 4 เส้นทางท่องเที่ยวตามความเหมาะสมของแต่ละตลาด ได้แก่ เส้นทางที่ 1 กรุงเทพฯ-หัวหิน-อัมพวา เส้นทางที่ 2 กรุงเทพฯ-ตราด-พัทยา เส้นทางที่ 3 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-ลำปาง-ลำพูน เส้นทางที่ 4 กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี-หัวหิน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Sharing Experience) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านได้แบ่งปันประสบการณ์ในการเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยว และบริการการท่องเที่ยว รวมทั้งนำเสนอมุมมองความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทยด้วย

       ททท. เชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึงสถานการณ์จริงในประเทศไทย และสามารถนักท่องเที่ยวตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอนสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของไทยไปสู่กลุ่มนักท่องเที่ยว รวมถึงช่วยส่งเสริมการขายรายการนำเที่ยวของประเทศไทย

 จำนวนผู้ชม 710

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท