กระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย

 

 “Premium Products of Thailand” – The Pride of Thais ประจำปี พ.ศ. 2558

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย “Premium Products of Thailand” – The Pride of Thais ประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม 41 ผลิตภัณฑ์ ประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติที่สร้างชื่อเสียงนำความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศ  

            นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศไทยเป็นที่รู้จักในทุกภูมิภาคทั่วโลก สร้างชื่อเสียงและนำรายได้เข้าสู่ประเทศ มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ มีการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีและคิดค้นนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์  กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย เพื่อดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม เข้ารับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีผลิตภัณฑ์ชั้นนำของประเทศไทยได้รับการคัดเลือกจำนวน 41 ผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร โครงการพระราชดำริ “จิตรลดา”,เคหะสิ่งทอ “PASAYA”, มาตรฐานพลอยสี, มะพร้าวเผาพร้อมดื่ม “Coco Easy”, อุปกรณ์กีฬา “FBT”,  การออกแบบสถาปัตยกรรม และ “uBot” เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนส่งวัตถุดิบ on demand แห่งอนาคต, เครื่องประดับทองสุโขทัย “บ้านทองสมสมัย” เป็นต้น

นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดงานพิธีมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย “Premium Products of Thailand” – The Pride of Thais ประจำปี พ.ศ. 2558 ขึ้นในวันนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่มีความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อุตสาหกรรมอื่นๆ ในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศ   จำนวนผู้ชม 1385

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท