ททท. เปิด TAT Academy เดินหน้าสู่การเป็นศูนย์วิชาการชั้นนำด้านการจัดการตลาดการท่องเที่ยวภายในปี 2564‏

 

เช้าวันนี้ (30 กันยายน 2558) นายุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในงานพิธีเปิดศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการตลาดการท่องเที่ยวของไทย พร้อมจัดบรรยายพิเศษ “ปล่อยพลังความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ” และ “ความรู้แปลงร่าง” จุดประกายไอเดียนักการตลาดท่องเที่ยว
ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) ก่อตั้งขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ “ศูนย์วิชาการชั้นนำด้านการจัดการตลาดการท่องเที่ยวในปี 2564” เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทย และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเครือข่ายวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งยกระดับและเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมด้านการตลาดการท่องเที่ยว และเป็นโรงเรียนฝึกอบรมพัฒนาบุคลกรของ ททท. ด้วย

โดย ททท. ได้ต่อยอดจากองค์ความรู้ด้านการตลาดการท่องเที่ยว ที่บ่มเพาะมานานกว่า 5 ทศวรรษ นำมาพัฒนาร่วมกับนักวิชาการและสถาบันการศึกษาชั้นนำ เป็นหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยว ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบผ่านการสร้างเครือข่าย (Networking) และแบ่งปันความรู้ งานวิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดเป็นนวัตกรรมด้านการตลาดท่องเที่ยว
ยุคใหม่

ทั้งนี้ ททท. ได้เปิดอบรม “หลักสูตรด้านการตลาดสำหรับผู้บริหารระดับกลาง-สูง” (Learning from Excellence Programme) สำหรับบุคคลภายนอก เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการตลาด
การท่องเที่ยวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมั่นใจว่า ผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำไปปรับใช้ใน
การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การดำเนินกิจกรรมการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาของประเทศ

สำหรับกิจกรรมเด่นในพิธีเปิด TAT Academy คือ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปล่อยพลังความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ” โดยนายสุรพล เศวตเศรนี อดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทศภาค จำกัด และการเสวนา “ความรู้แปลงร่าง” ร่วมโดย นายโตมร
ศุขปรีชา นายสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) และนายทีปกร วุฒิพิทยามงคล (แช้มป์)จำนวนผู้ชม 686

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท