ขอพรเมืองคนดี สุราษฎร์ธานี กับ กุ้งซ่าส์ พาแซ่ป

 

ท้องฟ้าใสๆ พาหัวใจไปลั้นลา บินลัดฟ้าด้วยสายการบินแอร์เอเซีย อึดใจเดียวก็ถึงเมืองคนดี สุราษฎร์ธานี

วัดใหม่พัฒนาราม อ.เมือง

ไปกราบนมัสการ "หลวงพ่อพัฒน์ นารโท" อดีตเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคมที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งเมืองปักษ์ใต้ ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากสาธุชนชาวเมืองสุราษฎร์ธานี และภาคใต้มาอย่างยาวนาน

ไปขอพรต่อกันเลยค่ะ

พระธาตุศรีสุราษฎร์ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัด เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะเป็นรูปเทียนทรงกลมบรรจุพระสารีริกธาตุ และพระธาตุสาวก สูง ๑๒. ๕๐ เมตร ประดิษฐานบนเขาท่าเพชร ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

และเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสภาคใต้ ได้เสด็จฯ ไปนมัสการพระธาตุศรีสุราษฎร์และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้พระธาตุศรีสุราษฎร์อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘

ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดงาน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์”เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๖ –๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยใช้ชื่องานว่า “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร”และได้กำหนดให้เป็นงานประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มาถึงเมืองหอยใหญ่ทั้งที อย่ารอรี ไปเปิบหอยนางรมสดๆ อวบ ขาว ใหญ่ กันที่ร้านตาปีซีฟู๊ด

อิ่มท้องแล้วไปอิ่มบุญกันต่อที่ อ.ไชยา

สวนโมกขพลาราม หรือชื่อเรียกทางการว่า วัดธารน้ำไหล จัดตั้งโดย พุทธทาสภิกขุ ตั้งที่เขาพุทธทอง ริมทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณกิโลเมตรที่ 134 อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

เป็นสวนป่าอันเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นทุกข์ เป็นสถานที่ศึกษาธรรม ส่งเสริมวิปัสสนาธุระ ชุมชนแห่งพุทธะ

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนรักษ์นรกิจ หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระบรมธาตุไชยาเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในสามของ โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ ได้แก่ พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจดีย์พระมหาธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และพระพุทธไสยาสน์ในถ้ำคูหาภิมุข บริเวณวัดคูหาภิมุข จังหวัดยะลา

ก่อนกลับแวะช๊อปผ้าไหมพุมเรียง ร้านวรรม๊ะไหมไทย  เป็นผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่หมู่บ้านพุมเรียง ได้ของถูกใจกลับไปฝากเพื่อนๆ ละ

อิ่มท้อง  อิ่มบุญ กุศลมากมาย หลากหลายความสุข สนุกสุดยอด เพราะที่นี่ เมืองคนดี สุราษฏร์ธานี

ขอบคุณ :  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี 

สายการบินแอร์เอเซียจำนวนผู้ชม 2021

ข่าวอื่นๆ ในหมวด UNSEEN ถิ่นไทย

ไปฟังที่มาของ เมืองชอนตะวัน หรือ "นครสวรรค์" กับ พี่หนุ่ม สุทน คนเล่าเรื่อง

สวัสดีครับ....วันนี้ พี่หนุ่ม-สุทน ก็มีเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวมาเล่าให้ฟังเช่นเคยครับ

เกาะแตน...แสนสุข สนุกทุกสไตล์

ชวนไปแซ่ป...แว๊ปสนุก...สุขหรรษา กับ กุ้งซ่าส์ พาแซ่ป ฝนพรำๆ จะชวนไปย่ำน้ำทะเล โอ้ละเห่...หาด

Land Mark สุราษฏร์ธานี "เจดีย์ลอยฟ้า" บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ @ อุทยานธรรมเขานาในหลวง

สุราษฎร์ธานี...เมืองคนดี เที่ยวได้ทั้งปี มีความศรัทธาด้านพระพุทธศาสนา สร้างศูนย์รวมแห่งจิตใ