วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนา) วังหิน ทำพิธีมอบจักรยานจำนวน ๓๘๘ คัน ในโครงการจักรยานคนจนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เรียนดี และฐานะยากจน ครั้งที่ ๑๒/๕๙

 

พระอาจารย์คำนวน กันตะสีโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระมหาธีรวัฒน์  ธีรวัฑฒโน 

วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนา)  วังหิน

ผู้ดำเนิน โครงการจักรยานคนจนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เรียนดี และฐานะยากจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนทั้งกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เพื่่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงพระชนมายุครบ ๘๘ พรรษา  และถือเป็นของขวัญปีใหม่ และของขวัญวันเด็กในเวลาเดียวกัน ซึ่งปีนี้มอบเป็นปีที่ ๑๒ แล้ว

โดยทำพิธีมอบใน  วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๐๐ น.  คุณสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว

เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เวลา ๑๓.๓๐ น. ได้ทำพิธีมอบจักรยาน

โดยพระครูโชติญาณประยุต ผู้รักษาการเจ้าวาสวัดสิริกมลาวาส   

ได้ทำการมอบจักรยานจำนวนประมาณ ๓๘๘ คัน  พัดลม จำนวน ๕๘ ตัว

ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวม ๘๓ โรงเรียน 

รงเรียนต่างจังหวัด ๔๘ โรงเรียน  กรุงเทพฯ ๓๕ โรงเรียน

คุณครู และนักเรียน ทั้งกทม. และต่างจังหวัด ที่ได้รับมอบจักรยานในครั้งนี้

ต่างดีใจและซาบซึ้งถึงน้ำใจที่มอบให้ และจะนำจักรยานนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อโรงเรียน

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการหลัก

คุณสมบัติ  แสงชาติ,   ดร.วิไลลักษณ์  สกุลภักดี,   คุณดลนภา  ศรีพิพาพาธร,   คุณปริศนา  ไกรวิทย์จำนวนผู้ชม 1851

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท