กรมการท่องเที่ยว จับมือ สทน.กระตุ้นจิตสํานึกเจ้าบ้าน จัดประกวดหนังสั้น ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 140,000.-บาท

 

        กรมการท่องเที่ยว จับมือ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) จัดโครงการประกวด ภาพยนตร์สั้นเสริมสร้างจิตสํานึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ระดับอุดมศึกษา ชิงรางวัลกว่า 140,000 บาท หวังช่วยกระตุ้นจิตสํานึก และวางรากฐานในอุตสาหกรรมการท่องเทียวแบบยั่งยืน

นายภูริวัจน์  ลิ้มถาวรรัตน์  อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่่ยวภายในประเทศ (สทน.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอันดับต้นๆ ดังนั้นในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจําเป็นต้องมีความเข้าใจในความสําคัญของธุรกิจนี้ และเข้าใจว่าหากเกิดปัญหากับนักท่องเที่ยว เช่น การปล่อยทิ้งนักท่องเที่ยวในกรณีที่ไม่ยอมเข้าไปซื้อของในร้านที่ไกด์ต้องการ ลูกค้าซื้อทัวร์แล้วไม่ได้เดินทาง ข่าวเหล่านี้จะถูกแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว เพราะทุกวันนี้ทุกคนล้วนมีสื่ออยู่ในมือ นั่นคือโซเชียล เน็ตเวิร์ค ที่มีอยู่มากมายในยุคที่โลกไร้พรมแดน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่บั่นทอนธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย ดังนั้นจําเป็นที่จะต้องเร่งสร้างจิตสํานึกให้กับทุกฝ่ายที่เกียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี กรมการท่องเที่ยวจึงได้มอบหมายให้สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) จัดทําโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเสริมสร้างจิตสํานึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ทุกระดับ ส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวด เพื่อชิงรางวัลมูลค่ากว่า 140,000 ล้านบาท สําหรับเนื้อหาของภาพยนตร์ดังกล่าว จะต้องช่วยกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไทยในการต้อนรับ และการให้บริการนักท่องเที่ยวในฐานะเจ้าบ้านที่ดีของคนไทยที่สามารถสร้างความประทับใจต่อนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการของกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืน และเป็นรากฐานการพัฒนารายได้ทางการท่องเที่ยวไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โดยนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดจะต้อง ส่งใบสมัครเข้ามาที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น. ได้ที่  E-mail : [email protected] หรือแฟกซ์ 02 192 1951-2 และสามารถส่งไฟล์ภาพยนตร์สั้นได้จนถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 โดยจะประกาศผลรางวัลใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ชั้น 6 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ส่วนหลักเกณฑ์การตัดสิน จะพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ เนื้อหาโดยรวม และเทคนิคการนําเสนอ โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โดยผู้ชนะ 1,2 และ 3 จะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา เกียรติบัตร และโล่ประกาศเกียรติคุณที่จะมอบให้กับสถาบันการศึกษา

โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 80,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท อนึ่ง สําหรับนักศึกษาที่จะส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละทีม มีได้ไม่เกิน 4 คน ภาพยนตร์สั้นต้องมีความยาวไม่เกิน 6 นาที ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 ผลงาน โดยภาพยนตร์จะต้องใส่โลโก้ ของกรมการท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ตลอดจนต้องถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และนําไปปฏิบัติตามได้โดยง่าย โดยสามารถส่งผลงานในรูปแบบ DVD ฉบับเต็ม และทํา Teaser ที่สามารถแพร่ได้ทั้งในรูปแบบโทรทัศน์สาธารณะ และโรงภาพยนตร์ มาที่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ 599/29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมฯ และผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ทั้งเนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วีดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน กรมการท่องเที่ยวและสมาคมฯ จะไม่รับผิดขอบ ใดๆทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ อีกทั้งไม่อนุญาตให้นําผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงานที่เคยนําไปเผยแพร่ ต่อสาธารณชนในรูปแบบสื่อการสอน CD/DVD/เว็บไซต์/สื่อโทรทัศน์ เข้าร่วมประกวด หากคณะกรรมการสืบทราบ จะถูกตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที หรือเรียกคืนซึ่งผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ส่วน

 ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.domesticthailand.comจำนวนผู้ชม 790

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท