ผ่าไอเดียโฆษณาปุ๋ย...สุดเจ๋ง โดย บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด

 

         เพราะช่วงนี้เป็นเวลาที่่เกษตรกรเริ่่มจะทำการเพาะปลูก จึงมีโฆษณาปุ๋ยออกมาให้เห็นกันหลายตัว ที่่โดดเด่น และน่าสนใจคือ  

         ปุ๋ยตราม้าบิน ซึ่่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด (I C P Fertilizer Co.,Ltd.) และ  ปุ๋ยท็อปวัน ผลิตภัณฑ์จาก บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (I C P International Co.,Ltd.)  แนวคิดและการนำเสนอจึงต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  โดย

         ปุ๋ยม้าบิน อาศัยว่ามีชื่่อเสียงเป็นที่่รู้จักกันแล้ว

โฆษณาที่่ออกมาจึงแสดงถึงพลังและคุณภาพของปุ๋ยว่าจะทำให้ได้ผลผลิตที่่ดี

และตอกย้ำภาพลักษณ์และชื่่อยี่ห้อให้จดจำง่าย ด้วย สัญญลักษณ์ม้าบินที่่ดูแข็งแกร่งและมีพลัง 

        ในขณะที่่ ปุ๋ยท็อปวัน ซึ่งทำโฆษณาเป็นครั้งแรก

          เลือกที่่จะนำเสนอคุณสมบัติเด่นของสินค้าในเรื่่องของ ความเข้มข้นธาตุหลักและธาตุรองในปุ๋ย ที่่ทำให้ได้ผลผลิตมาก โดยไม่ต้องใส่เยอะ กับเสนอทางเลือกที่่ดี ใหม่กว่าให้กับเกษตรกร

       โทนของ ท็อปวัน จึงออกมาสร้างความน่าสนใจในรูปของ ซีรีส์ 5 เรื่อง 5 รส เพื่่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่่มีความชอบหลากหลาย จึงมีทั้ง เปาบุ้นจิ้น  มนต์รักลูกทุ่ง  และผู้ใหญ่ลี

        และที่่ทำให้ ปุ๋ยท็อปวัน แตกต่างจากปุ๋ยยี่่ห้ออื่่น คือการมี ไอซีพี เมมเบอร์การ์ด

ที่่ใช้สะสมแต้มทุกครั้งในการซื้อ

เพื่่อนำมาแลกของรางวัลต่าง ๆ ที่่มีให้เลือกอย่างมากมาย

      โฆษณา ปุ๋ยตราม้าบิน และ ปุ๋ยท็อปวัน เป็นผลงานความคิดสร้างสรรค์ของ 

บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัดจำนวนผู้ชม 3969

ข่าวอื่นๆ ในหมวด NEW PRODUCT

“กปถ.” เปิดตัว ดาราเซเลปฯ “สุขใดไม่สุขเท่า มอบความสุข” สร้างจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จัดกิจกรรม “สุขใดไม่สุขเท่า มอบความสุข”

“TUK TUK Bangkok Watch" นาฬิกาหัวใจไทย ใส่แล้วยิ้มได้ กับหลากหลายดีไซน์ที่เล่าเรื่องความเป็นไทย

“TUK TUKBangkok Watch" นาฬิกาหัวใจไทย ใส่แล้วยิ้มได้ กับหลากหลายดีไซน์ที่เล่าเรื่องควา

“TUK TUK Bangkok Watch" นาฬิกาหัวใจไทย ใส่แล้วยิ้มได้ กับหลากหลายดีไซน์ที่เล่าเรื่องความเป็นไทย

“TUK TUKBangkok Watch" นาฬิกาหัวใจไทย ใส่แล้วยิ้มได้ กับหลากหลายดีไซน์ที่เล่าเรื่องควา