เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ “พฤกษานนท์ 59” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกส

        

          นายนิสิต จันทร์สมวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ “พฤกษานนท์ 59” ขึ้นโดยมี นายสมนึก ศรีเที่ยงตรง เกษตรจังหวัดนนทบุรี นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี และ นายปรีชา ธรรมชูเชาวรัตน์ ประธานกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับจ.นนทบุรีเข้าร่วมการแถลงข่าว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 

          นายสมนึก ศรีเที่ยงตรง เกษตรจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดนนทบุรี กำหนดจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ “พฤกษานนท์ 59” เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การตลาดไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดนนทบุรี และส่งเสริมให้เกษตรกร ได้รับความรู้ในกระบวนการผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่ดีตามหลักวิชาการ รับรู้ข้อมูลวิถีการตลาด ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบการใช้ประโยชน์จากไม้ดอกไม้ประดับนานาชาติในชีวิตประจำวันและเทศกาลต่างๆ โดยได้พัฒนากิจกรรมขึ้นเป็นการแสดงสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ ภายในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

        1. การโชว์ศักยภาพไม้เด่นและไม้หายากจังหวัดนทบุรี ด้วยการจัดภูมิทัศน์ในรูปแบบทัศนียภาพที่สวยงามตระการตา สร้างสีสันเป็น High Light ของงานให้กับผู้มาเยี่ยมชมงานและให้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

        2. การจำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 12 ร้านค้า จากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งมีทั้งไม้ใบ ไม้ดอก ไม้ตกแต่งสวน ไม้แปลกหายาก พืชผักจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

        3. การสาธิตเพิ่มมูลค่าสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ สาธิตการขยายพันธุ์มะนาว สาธิตการจัดสวนถาด สาธิตการห่อกระถางด้วยกระดาษสาเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ  สาธิตการเสียบยอดชวนชม  สาธิตการพับใบเตยเป็นดอกกุหลาบ

        4. การประกวดต่างๆ ได้แก่  

            - การประกวดจัดสวนโชว์ศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับ ไม้เด่น ไม้แปลก ไม้หายาก จำนวน 6 สวน  แบบดิสเพลย์ (Display)       

            - การประกวดชวนชม  4 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทไม้พุ่มสี   2) ประเภทโซโครทรานั่ม  3) ประเภทราชินี   4) ประเภทบอนไซด์

           -  การประกวดจัดสวนถาด 2 ประเภท ได้แก่

1)   ประเภทสวนชื้น ขนาดถาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ตำกว่า 12 นิ้ว

2)   ประเภทสวนแห้ง ขนาดถาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ตำกว่า 12 นิ้ว

          - การประกวดจัดสวนในกระเช้า ขนาดกระเช้าเส้นผ่าศูนย์กลางของกระเช้าไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว

          - การประกวดโกสน 5 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทใบกลม 2) ประเภทใบกลาง 3) ประเภทใบยาว   4) ประเภทใบตรี 5) ประเภททรงพุ่ม

          - การประกวดอโกลนีมา  4 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทโคชิน + ชาววัง (กอ) 2) ประเภทโพธิสัตว์ + ชาววัง (กอ) 3) ประเภทไม้ก้านขาว (กอ) 4) ประเภทไม้ขอบ (กอ)

          - การประกวดหน้าวัวใบ     2 ประเภท ดังนี้

                  1.  ประเภทเศรษฐีเงินหนา

                       1.1 ขนาดกระถางไม่เกิน 10 นิ้ว

                       1.2 ขนาดกระถางไม่เกิน 15 นิ้ว

                  2.  ประเภทโชคเก้าชั้น

                       2.1 ขนาดกระถางไม่เกิน 10 นิ้ว

                       2.2 ขนาดกระถางไม่เกิน 15 นิ้ว

        ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดนนทบุรี และประชาชนผู้สนใจจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมชมงาน เลือกซื้อสินค้า ไม้ดอกไม้ประดับ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ตลอดจนการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติในการสาธิตเพิ่มมูลค่า ไม้ดอกไม้ประดับ ในงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ “พฤกษานนท์ 59” ระหว่างวันที่ 2 - 6 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสพลาซ่า เวสต์เกส อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรีจำนวนผู้ชม 1390

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท