โทลเวย์ดึงนักเรียน-นักศึกษาประกวดคลิปวีดิโอออนไลน์ CSR ชิงทุน

 

          นายชัยภัฏ เตมียบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการบริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน)  เปิดแผนว่า ตามที่นโยบายของบริษัท นำโดยคุณธานิน พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ ที่มุ่งเน้นการทำโครงการเพื่อสังคม (Social Enterprise ) มาโดยตลอด ซึ่งมองว่าธุรกิจจะต้องเติบโตควบคู่กับสังคมรอบข้าง โดยบริษัทจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          ทั้งนี้ได้กำหนดนโนบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างบูรณาการขึ้นเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเชิงสังคม ภายใต้แนวคิด “Tollway ทางน้ำใจไหลสู่สังคม”  ขึ้น โดยมุ่งเน้นที่จะให้พนักงานทุกคนเป็นแกนกลางในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งได้ถูกถ่ายทอดไปสู่สัญลักษณ์ “Mr.Tollway” ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของพนักงานของบริษัทฯ ที่เปี่ยมด้วยพลังการช่วยเหลือสังคม (CSR Power)

           อย่างไรก็ตามได้แบ่งแบ่งแนวทางปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพทางสังคมออกเป็น 5 แนวคิดได้แก่
1.Tollway Smart Way : ยกระดับการศึกษาของสังคม ผ่านกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนตามโรงเรียนต่าง ๆ
2.Tollway Green Way : ยกระดับสิ่งแวดล้อม โดยการนำกระดาษค่าผ่านทางที่ไม่ได้ใช้มารีไซเคิลให้เป็นสมุดเขียนหนังสือสีเขียว เพื่อมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ
3.Tollway Better Way : ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมผ่านการมอบผ้าห่มกันหนาวและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ห่างไกล
4.Tollway Happy Way : ยกระดับสังคมปลอดยาเสพติด ด้วยการมอบชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้นฟรีให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศและส่งเสริมทางด้านกีฬาให้กับเยาวชนเป็นต้น
5. Tollway Safety Way : ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน ด้วยรูปแบบการรณรงค์ให้ผู้ใช้ท้องถนนได้มีความระมัดระวังมากขึ้นเช่นการตรวจสภาพรถเบื้องต้นในช่วงเทศกาลต่างๆหรือการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพร้อมป้ายเครื่องหมายจราจร และทำทางม้าลายบริเวณเขตสถานศึกษา เป็นต้น

           อย่างไรก็ตาม กิจกรรม CSR Tollway Contest จะเเปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 17 – 25 ปี ที่มีความสามารถ มีไอเดียสร้างสรรค์ ส่งคลิป VDO Online  ประกวด หัวข้อ “You Start Social Strong ยกระดับสังคมน่าอยู่ เริ่มที่ตัวคุณ”  ความยาว 2 นาที ชิงทุนการศึกษากว่า 250,000 บาท โดยเน้นให้สอดคล้องกับนโนบายการยกระดับสังคมน่าอยู่ทั้ง 5 แนวคิด โดยคัดเลือกและจัดทำภายใต้ แนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง รูปแบบสร้างสรรค์ สามารถกระตุ้นให้ผู้รับชมเกิดการแชร์และบอกต่อ  ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่16กันยายน2559ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดในการสมัครได้ที่ www.tollway.co.th โดยจะประกาศผลพร้อมพิธีมอบรางวัลในวันที่17 พฤศจิกายน 2559 ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.tollway.co.th และรายการในเครือเนชั่น

           นายชัยภัฏ  กล่าวว่า การทำกิจกรรม CSR จะทำให้ภาพลักษณ์องค์กรของดีในสายตาลูกค้า ส่งผลดีต่อธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับภาพรวมธุรกิจของบริษัทมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจัยบวกมาจากผู้ใช้รถใช้ถนนมากขึ้นปัญหาการจรจรติดขัดทำให้ประชาชนปรับเปลี่ยนเส้นทางมาใช้บริการดอนเมืองโทลเวย์มากขึ้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังได้รับอานิสงส์จากนโยบายรถคันแรก ดันให้ธุรกิจเติบโตไปอย่างรวดเร็ว

          ขณะเดียวกันยังได้รับปัจจัยบวกสนับสนุน หลังจากทีค่ายรถยนต์ ออกแคมเปญร้อนแรงกระตุ้นตลาด ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่งผลดีต่อธุรกิจโทลเวย์ทางยกระดับดอนเมืองเช่นกันขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โซนรังสิตขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว ตามการขยายตัวของเมืองที่ขยายตัวออกไปทางรังสิต หลังจากพื้นที่กรุงเทพฯ เริ่มอิ่มตัว ทำให้ที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ประชาชนนิยมซื้อบ้านนอกเมืองลดความแออัด ส่งผลดีต่อโทลเวย์ ปัจจุบันมีรถใช้บริการประมาณ 100,000 คัน/วัน แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง  ทำรายได้เติบโตขึ้นทุกปี จากปี 2558 มีรายได้ 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็นกำไร 900 ล้านบาท นอกจากนี้จะเดินหน้าประมูลบริหารงานมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช และบางใหญ่-กาญจนบุรี เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจจำนวนผู้ชม 786

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท