สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานดินจากวังสระปทุม เพื่อนำมารวมกับดินมงคลจาก 76 จังหวัด จัดทำเป็นของที่ระลึกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน “ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2559” ณ สะพานภูมิพล 1

 

             นายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้จัดงาน “ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2559” เป็นอย่างยิ่ง ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานดินจากวังสระปทุม ซึ่งถือเป็นดินมหามงคลจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำมารวมกับดินมหามงคลจาก 76 จังหวัด โดย ททท. ได้นำดินทั้งหมดมาจัดใส่เป็นถุง “ดินของพ่อ” เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน “ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2559” ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ สะพานภูมิพล 1

              สำหรับแนวคิดในการจัดทำ “ดินของพ่อ” นั้น ผู้ว่าการ ททท. กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ประกาศให้เป็นวัน “ดินโลก” (World Soil Day) ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการจัดการปัญหาเรื่องดินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก และเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรทุกจังหวัด 

          ดังนั้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  สำนักงาน ททท. ในประเทศ 40 แห่ง จึงได้รวบรวม “ดินมหามงคล” จากโครงการในพระราชดำริ  สถานที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญในพื้นที่ 77 จังหวัด ซึ่งพระองค์ท่านเคยเสด็จและทรงงานอย่างหนักด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ดินจากต้นไม้ทรงปลูก รวมทั้ง ดินจากศาลหลักเมืองและดินจากศาสนสถานที่สำคัญ  อาทิ ดินจากสถานที่ทรงงานและสถานที่ประทับ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่  ดินจากต้นพิกุลทรงปลูก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส   ดินจากงานศึกษาพัฒนาปรับปรุงดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร   ดินจากอ่างเก็บน้ำช่องกล่ำบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว  ดินจากบริเวณต้นโพธิ์คู่พระบารมี วัดหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  ดินจากศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ฯลฯ นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานดินจากวังสระปทุมอันเป็นดินจากสถานที่เป็นเสมือนบ้านที่ประทับหลังแรกในประเทศไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 หลังจากได้เสด็จนิวัตจากสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมรสอีกด้วย  

          ดินทั้งหมดจะจัดทำเป็นของที่ระลึกใส่เป็นถุง “ดินของพ่อ” จำนวน 19,999 ชุด มอบให้ผู้เข้าร่วมงาน“ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2559” ณ สะพานภูมิพล 1 ซึ่งได้จัดพิธีรวมดินมหามงคลทั่วประเทศ “จากดินของพ่อ สู่ดวงใจของคนไทย” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานควบคุมประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ กรมชลประทาน ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

          ผู้ว่าการ ททท. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม “ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2559” ณ สะพานภูมิพล 1 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 08.00 น. เพื่อร่วมถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมเปล่งเสียงร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” และเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” ให้กึกก้อง และเขียนโปสการ์ดจารึกคำปฏิญาณทำความดี  แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งผู้เข้าร่วมงาน 50,000 คนแรกจะได้รับเข็มกลัดที่ระลึกรูปเลข ๙ อีกด้วย

 

 จำนวนผู้ชม 1435

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท