รับพรปีใหม่ 1 มกราคม 2560 ชวนเที่ยวงาน "ขึ้นเขาห่มพระตามรอยพ่อ พาท่องช่องกระจก" จ.ประจวบคิรีขันธ์

 

          งานขึ้นเขาห่มพระตามรอยพ่อ พาท่องช่องกระจก

เถลิงศกรับพร ปีพุทธศักราช 2560

1 มกราคม 2560

           นางอรสา อาวุธคม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายธนศร  ดอกเดื่อ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายโพสิทธ์ เครือวัลย์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมศักดิ์ วาจารัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์  ได้ร่วมกัน จัดงาน  "ขึ้นเขาห่มพระตามรอยพ่อ พาท่องช่องกระจก" เถลิงศกรับพร ปีพุทธศักราช 2560 ณ บริเวณเขาช่องกระจกวัดธรรมิการามวรวิหาร ในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี อย่างยิ่งใหญ่

          โดยมี กิจกรรมลงนามบนผืนผ้าเหลืองเริ่มตั้งแต่ 8 ธันวาคม 2559 – 1 มกราคม 2560 และใน วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ช่วงเวลา 22.00 – 24.00 น. มีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ บริเวณศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์

          เช้าวันที่ 1 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 11.00 น.พิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าและกิจกรรมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี,เพลงตันไม้ของพ่อ  และเพลงรูปที่มีทุกบ้าน ณ บริเวณทางขึ้นเขาช่องกระจกในช่วงเวลา 08.00 – 09.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2560  ส่วนเทศบาล  เมืองประจวบคีรีขันธ์ได้เชิญร้านค้าในท้องถิ่นร่วมกันจำหน่ายของที่ระลึกของกินของฝากในราคาถูก  และจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ เช่น ข้าว พืชผัก ผลไม้ จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภอต่างๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

           ไฮไลท์ของงานคือพิธีนำขบวนแห่ผ้าเหลืองที่ต้องผ่านบันได 396 ขึ้น ขึ้นห่มพระเจดีย์บนเขาช่องกระจก 

          และการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาช่องกระจก 5 สิ่งที่สำคัญ  ได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุ, ที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลประทานพร, รอยพระบาทจำลอง, ต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา ที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกไว้เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2501 และ สักการะองค์พระรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บนยอดเขาช่องกระจก มียังจุดชมวิว และถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณยอดเขาช่องกระจกแบบพาโนรามา 360 องศา

และเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์จัดเตรียมใบประกาศสำหรับ “ ผู้พิชิตเขาช่องกระจก 396 ขึ้น"

ให้นักท่องเที่ยวได้เก็บไว้ เป็นที่ภาคภูมิใจในการขึ้นเขาช่องกระจก

         นางอรสา อาวุธคม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมารับพรปีใหม่บนเขาช่องกระจก  หลังจากขึ้นเขาช่องกระจกแล้วในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลคลองวาฬ ตำบลบ่อนอก และตำบลอ่าวน้อย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   รวมทั้งยังมีอาหารทะเลราคาถูก สะอาด อร่อย ที่พักติดชายทะเลราคาประหยัดสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย  และชาวต่างชาติ ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีทะเลถึง สามอ่าวติดกัน ถือว่าเป็นอ่าวที่สวยที่สุด ในประเทศไทยและมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความพร้อมในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีหลายรูปแบบของ เมืองสามอ่าว ประจวบคิรีขันธ์

 จำนวนผู้ชม 1597

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท