ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา" ครั้งที่ 18 ประจำปี 2017 ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อำเภอแม่สอด จ.ตาก

 

          1 ปี มีครั้งเดียว มหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา  ครั้งที่ 18 ประจำปี 2017 ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมปั่นจักรยานออกก ำลังกายพร้อมกับการข้ามไปท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน

           หอการค้าจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และโรงเรียนสรรพ วิทยาคม ขอเชิญประชาชนทั่วไป ผู้ที่มีใจรักในการปั่นจักรยาน ร่วมปั่นจักรยานออกก ำลังกายพร้อมกับการท่องเที่ยว ประเทศเพื่อนบ้านโครงการมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นงานประเพณีมหกรรมปั่นจักรยานประจำปีของจังหวัดตาก 1 ปี มีเพียง 1 ครั้ง ที่นักปั่น จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรม วัดวาอารามที่สวยงามของจังหวัดเมียวดี รวมทั้งเยี่ยมชมเจดีย์พระเขี้ยวแก้ว (เจดีย์ชเวดา กองจำลอง) ตลอดจนสัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยผลัดถิ่น หมู่บ้านห้วยส้าน จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา

          น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก      กล่าวว่า โครงการมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 18 แล้ว   กิจกรรมดังกล่าวมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมซึ่งนอกจากจะได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วยังมีส่วนช่วยให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและเมียนมาดียิ่งขึ้นอีกด้วย และยังมีแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแม่สอดอีกมากมายที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการทุกกลุ่มวัย เมื่อเสร็จสิ้นจากกิจกรรมแล้ว ทุกท่านยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวตามสไตล์ของตนเองได้จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและเดินทางท่องเที่ยวในอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงด้วย เพื่อให้สัมผัสถึงการท่องเที่ยวเมืองชายแดนให้ทุกท่านได้สนุกกับการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร…

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

– ททท. สำนักงานตาก ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0 5551 4341-3, [email protected] และ www.facebook.com/taktravel

– หอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด ที่อยู่ 885 หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 เบอร์โทรศัพท์ 055 – 564132 , 088-2781299 ,086-4481131 แฟ็กซ์ 055-564131 ดาวน์โหลดใบสมัครหรือสมัครทางเว็ปไซต์ WWW.TAKCHAMBER . COM

           อัตราค่าสมัคร -เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี 200 บาท – ผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) 300 บาท

@ หมายเหตุ : ผู้สมัครจะได้รับเสื้อยืด หมวก อาหารกลางวัน และน้ำดื่มรวมทั้งค่าใช่จ่ายในการผ่านแดน

กำหนดการจัดกิจกรรม

05.30 น. พร้อมกันที่สนามกีฬาโรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดแถวตามหมู่สี 07.00 น. ปล่อยตัวออกเดินทางไปยังสะพาน มิตรภาพไทย-พม่า

08.00 น. ทำพิธีการข้ามแดนเข้าประเทศเมียนมา

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกิจกรรม และเดินทางกลับประเทศไทย

สมัคร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดตาก อ าเภอแม่สอด ที่อยู่855 หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 เบอร์โทรศัพท์055 – 564132 , 088-2781299 ,086-4481131 แฟ็กซ์055-564131

ดาวน์โหลดใบสมัครหรือสมัครทางเว็ปไซต์ WWW.TAKCHAMBER . COM

www.facebook.com/takchamber Facebook fanpage : Thai – Myanmar Bike 2017

          การชำระเงินสำหรับผู้สมัคร ต่างจังหวัด โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 965-0-08029-5 ชื่อบัญชีหอการค้าจังหวัดตาก เพื่อ โครงการจักรยานมิตรภาพไทย – พม่า หอการค้าจังหวัดตาก ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดพาเจริญ แม่สอด และเขียนชื่อเบอร์โทรศัพท์ในใบโอนเงินเพื่อทราบว่าเป็นเงินโอนของผู้สมัครท่านใด แล้วแฟกซ์ใบโอนเงินมาที่ 055-564-131 ถ่ายรูปหรือ สแกนส่งมาที่ อีเมล์ [email protected] หรือ Line หอการค้าจังหวัดตาก ID:0864481131 ,ID: 0882781299

หมายเหตุ ใบสมัครต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครประกอบ เพื่อพิธีการข้ามแดนเข้าประเทศเมียนมา เปิดรับสมัครวันที่ 20 ธันวาคม 2559 – 9 กุมภาพันธ์ 2560 (รับจำนวนจำกัด และไม่รับสมัครหน้างาน)

ขั้นตอนการสมัครมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา  ครั้งที่ 18 ประจ าปี 2017

 1. ดาวโหลดใบสมัครที่ www.takchamber.com เปิดรับสมัครวันที่ 20 ธันวาคม 2559 – 9 กุมภาพันธ์ 2560 (รับจำนวนจำกัด และไม่รับสมัครหน้างาน)

2. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน (แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครประกอบ เพื่อทำพิธีการข้ามแดน)

3. ชำระเงินผู้สมัคร โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 965-0-08029-5 ชื่อบัญชีหอการค้าจังหวัดตาก เพื่อโครงการ จักรยานมิตรภาพไทย – พม่า หอการค้าจังหวัดตาก ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดพาเจริญ แม่สอด

4. ส่งใบสมัครแนบสเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร และหลักฐานการโอนเงินผ่านบัญชี มาที่ – E-mail : [email protected] – www.facebook.com/takchamber

(ผ่านทางข้อความเฟสบุค) – Fanpage : Thai – Myanmar Bike 2017

(ผ่านทางข้อความเฟสบุค) – Line ID 0882781299 , Line ID 0864481131 – Fax 055-564131

5. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว จะทำการออกใบเสร็จรับเงิน ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ หมวก ป้ายเบอร์ และคูปองอาหาร 6. แล้วพบกันวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตากจำนวนผู้ชม 852

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท