5 ปศุสัตว์จังหวัดภาคกลางตอนกลางจับมือกัน ยกทัพสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยจากฟาร์มถึงจาน จัดงาน"มหกรรมสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย 2560" วันที่ 21 – 26 มกราคม 2560 ที่ลานจอดรถโซน A ห้างโรบินสันสาขาฉะเชิงเทรา

 

           ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้ความใส่ใจห่วงใยต่อสุขภาพมากขึ้น โดยให้ความสนใจต่อแหล่งที่มาของสินค้ามากขึ้น ได้มีการเน้นบริโภคอาหารที่มาจากแหล่งผลิตที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยเฉพาะจำพวกเนื้อสัตว์ต่างๆ ผัก ผลไม้ รวมถึงปลา แต่หลายครั้งผู้บริโภคก็อดสงสัยไม่ได้ว่าระบบการผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety)  โดยเฉพาะสินค้าด้านปศุสัตว์นั้นมีกระบวนการผลิตจากฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ และเขียงก่อนจะถึงมือผู้บริโภคอย่างไร และมีวิธีอย่างไรในการเลือกซื้อผลผลิตที่ได้มาตรฐานปลอดภัย

           นายอนุกุล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ 5 ปศุสัตว์่จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และสมุทรปราการ จัดงาน "มหกรรมสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย 2560" เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้สู่มาตรฐานสากลโลก และขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้มากยิ่งขึ้น

            5 ปศุสัตว์จังหวัดภาคกลางตอนกลาง เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการเลี้ยงสัตว์เชิงการค้า เช่น ไก่ไข่ ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ สุกร โคเนื้อ โคนม และกระบือรวมทั้งมีผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆของภาคกลางตอนกลาง ซึ่งผลผลิตสามารถจำหน่ายทั้งในประเทศและการส่งออกต่างประเทศ

         โดยกรมปศุสัตว์เข้าไปมีบทบาทในการตรวจรับรองมาตรฐานของกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตั้งแต่ ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ คือต้องตรวจรับรองระบบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ

           ขณะเดียวกันประชาชนผู้บริโภคได้เพิ่มความห่วงใจต่อสุขภาพมากขึ้น เน้นการบริการโภคอาหารที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจแหล่งที่มาของผลิตผลด้านปศุสัตว์ สินค้าเกษตรและอาหารอย่างจริงจัง

             การจัดงาน “มหกรรมสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย 2560” ครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ผลิตและประชาชนผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสและขยายช่องทางการตลาดของผู้ผลิตสินใน 5 จังหวัดภาคกลางตอนกลางให้ทั่วถึงและเชื่อมโยงกับความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น

       

            นอกจากนั้นยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงพิษภัยขอสารเคมีที่ปนเปื้อนในสินค้าเกษตรและอาหารว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อร่างกายอีกด้วย  โดยภายในงานจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์และสินค้าเกษตรปลอดภัย ราคาจากฟาร์มถึงผู้บริโภคโดยตรง 

           ไฮไลท์ของงานอยู่ที่การนำเสนอ POSITIONING ของจังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และสมุทรปราการ ในเรื่อง “สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย” คือปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เพราะเกษตรกรผู้ผลิตลดการใช้สารเคมีหันมาใช้สารที่เป็นอินทรีย์ หรือสารชีวภาพมากขึ้น ทำให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการจัดงานครั้งนี้ การสร้างกระแสให้ผู้บริโภคที่มีความรู้ในเรื่องสุขภาพ กลุ่มผู้รักษ์สุขภาพหันมาใส่ใจเลือกซื้อสินค้าคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย

           นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจเลือดหาสารปนเปื้อนด้วยชุด Test Kit อย่างง่าย ซึ่งสามารถทราบผลได้ภายในครึ่งชั่วโมง พร้อมชมนิทรรศการปศุสัตว์ OK ผู้จำหน่ายสินค้าสามารถจับคู่เจรจากับเจ้าของฟาร์มเพื่อซื้อ-ขายสินค้าโดยตรงต่อกัน รวมถึงการสาธิตการทำอาหารเมนูสุขภาพจากเชฟมืออาชีพที่จะมาปรุงเมนูดีดีใส่ใจสุขภาพ อาทิ ข้าวจานสุขภาพจากพ่อหลวง  “ไข่พระอาทิตย์”  “กินฟักให้เป็นทองกินทองให้เป็นคุณ”  “สลัดโรคสลัดภัยกับน้ำสลัดใส่ใจ” และ “ลาภเป็นโชค โชคเป็นลาภ ลาบไก่ทอด”  นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมบนเวทีที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดการจัดงาน ทั้งนักร้องเงาเสียง มายากล และไฮไลท์สำคัญฟรีการสาธิตสอนอาชีพ 6 วัน6 หลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เลยรวมทั้งการซื้อสินค้านาทีทองราคาเดียว เป็นต้น

          ขอเชิญชวนทุกท่านมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์มาตรฐานปลอดภัย มางานเดียว ครบเครื่่องเรื่องปศุสัตว์ปลอดภัย

ในงาน  มหกรรมสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย 2560  

ระหว่าง วันที่ 21-26 มกราคม 2560

ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น.

 ณ ลานจอดรถโซนเอ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ฉะเชิงเทรา จำนวนผู้ชม 1280

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท