Land Mark สุราษฏร์ธานี "เจดีย์ลอยฟ้า" บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ @ อุทยานธรรมเขานาในหลวง

 

สุราษฎร์ธานี...เมืองคนดี เที่ยวได้ทั้งปี
 
มีความศรัทธาด้านพระพุทธศาสนา
 
สร้างศูนย์รวมแห่งจิตใจและศรัทธา
 
รักษาพระพุทธศาสนาให้คงสืบต่อไป
 
 
           พระสมพงศ์ วชิรปญฺโญ เจ้าอาวาส อุทยานธรรมเขานาในหลวง
 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
 ได้รับพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์ จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
 
 
          พระสมพงศ์ ได้ปรึกษากับชาวบ้านว่าจะทำอย่างไรให้พระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์นี้ ให้ประชาชนทุกคนได้สักการะกันอย่างเป็นสิริมงคลบนฟ้า จึงได้ข้อสรุปว่า จะเอาพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์  บรรจุในเจดีย์...ที่ลอยฟ้า 9 ยอด
 
 
 

          เพียงเวลา 9 เดือนเศษ  "เจดีย์ลอยฟ้า" องค์แรก ก็เสร็จอย่างงดงาม และที่น่าอัศจรรย์ คือสร้างด้วยแรงจิตศรัทธาของชาวบ้านล้วนๆ ไม่มีค่าจ้างเป็นเงิน ใช้หัวใจล้วนๆ ในการสร้าง สุดยอดจริงๆๆๆ กับแรงศรัทธาของชาวบ้าน    สาธุ...สาธุ...

  เจดีย์องค์ที่สอง พุทธศิลาวดี

          ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ก่อสร้างด้วยศิลาแลงจากเมืองกำแพงเพชร อยู่บนยอดเขาหินปูนสูงจากพื้นดินกว่า 300 เมตร สร้างเสร็จภายใน 6 เดือน เพื่อเป็นพุทธบูชา

          มหัศจรรย์ "เจดีย์ลอยฟ้า 9 ยอด"  ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์ จะแล้วเสร็จในไม่ช้านี้ และแน่นอน...ที่นี่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนไทยทั่วประเทศ อีกทั้งสืบสานพุทธศาสนาต่อไป และเป็นแลนด์มาร์คใหม่ด้านพุทธศาสนาของจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ทุกคนมาสุราษฏร์...พลาดไม่ได้ ต้องมาสักการะ พระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในเจดีย์ลอยฟ้า 9 ยอดแห่งนี้

อิ่มบุญ หนุนหนำชีวิตก้าวหน้า ฟ้าเปิดทีนี่....

อุทยานธรรมเขานาในหลวง ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี สาธุ...สาธุ...

สุราษฎร์ธานี...เมืองคนดี เที่ยวได้ทั้งปี จำนวนผู้ชม 5437

ข่าวอื่นๆ ในหมวด UNSEEN ถิ่นไทย

ไปฟังที่มาของ เมืองชอนตะวัน หรือ "นครสวรรค์" กับ พี่หนุ่ม สุทน คนเล่าเรื่อง

สวัสดีครับ....วันนี้ พี่หนุ่ม-สุทน ก็มีเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวมาเล่าให้ฟังเช่นเคยครับ

เกาะแตน...แสนสุข สนุกทุกสไตล์

ชวนไปแซ่ป...แว๊ปสนุก...สุขหรรษา กับ กุ้งซ่าส์ พาแซ่ป ฝนพรำๆ จะชวนไปย่ำน้ำทะเล โอ้ละเห่...หาด

Land Mark สุราษฏร์ธานี "เจดีย์ลอยฟ้า" บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ @ อุทยานธรรมเขานาในหลวง

สุราษฎร์ธานี...เมืองคนดี เที่ยวได้ทั้งปี มีความศรัทธาด้านพระพุทธศาสนา สร้างศูนย์รวมแห่งจิตใ