ประเทศไทยคว้า 9 รางวัล จากการจัดงานมอบรางวัล Ctrip Best Tourist Destination of the Year Awards Ceremony 2016 ซึ่งประเทศไทยได้รับรางวัลจาก Ctrip มากที่สุดในโลก

 

          บริษัท Ctrip.com ซึ่งเป็น Online Travel Agents (OTA) รายใหญ่ที่สุดและทรงอิทธิพลสูงสุดของประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงานมอบรางวัล Ctrip Best Tourist Destination of the Year Awards Ceremony 2016 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์2560 มีตัวแทนจากส านักงานการท่องเที่ยวต่างประเทศ และบุคคลผู้ที่มีชื่อเสียงของ ประเทศจีนเข้าร่วมงานกว่า 500 ราย โดยในปีนี้ ประเทศไทยได้รับรางวัล จ านวน 8 ประเภท รวม 9 รางวัล 1. 2016 Best Overseas Potential Destination Top 10 Krabi 2. 2016 Best Luxury Destination Top 10 Koh Samui 3. 2016 Best Honeymoon Destination Top 10 Chiang Mai 4. 2016 The Generation After 80’s Favorite Destination Top 10 Krabi 5. 2016 Best Travel Destination for College Students Top 10 Bangkok 6. 2016 Best Island Destination Top 10 Phuket 7. 2016 Best FIT Destination Top 10 Chiang Mai 8. 2016 Best Overseas Short Haul Travel Destination Top 10 Phuket & Bangkok

         ซึ่งในปีนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ได้รับรางวัลจาก Ctrip มากที่สุดในโลก โดยมีนายชูวิทย์ ศิริเวชกุล ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเซี่ยงไฮ้ เป็นผู้รับรางวัล และนับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ประเทศไทยได้รับ รางวัล Best Luxury Destination Top 10 ได้แก่ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี -2- Ctrip Best Tourist Destination of the Year Awards เริ่มจัดตั้งแต่ปี 2009 เป็นการจัดอันดับและ มอบรางวัลให้กับแหล่งท่องเที่ยวทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ www.Ctrip.com โดยมีการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจร่วมลงคะแนน ผ่าน Social media ทุกช่องทางรวมทั้ง SMS ส าหรับปี 2016 มีผู้ร่วมลงคะแนนกว่า 7 ล้านคน ถือว่าเป็นการโหวตลงคะแนนด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศจีน การได้รับรางวัลจาก Ctrip ซึ่งเป็น OTA รายใหญ่ที่สุดของจีน มีผู้นิยมเลือกใช้บริการมากที่สุด จึงถือเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดี และแสดงถึงความนิยมในแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยในกลุ่ม นักท่องเที่ยวจีน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวจีนที่จะตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศให้เลือก ประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายต่อไปจำนวนผู้ชม 567

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท