เชิญชวนร่วมงาน โครงการ “ตลาดเกษตรอินทรีย์ ” ณ อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

           อ.ต.ก. จัดงานใหญ่ “ตลาดเกษตรอินทรีย์” ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน จตุจักร ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 9เมษายน 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ายกมลวิศว์  แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า ทางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จะได้จัดงาน “ตลาดเกษตรอินทรีย์” ขึ้น โดยการจัดงานในครั้งนี้ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๖๐ ให้ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   สู่ความยั่งยืน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นด้านการกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพฯ ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

           โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพ สินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เกิดเป็นตลาดเกษตรอินทรีย์ สำหรับเกษตรกร เป็นตลาดที่จำหน่ายโดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตร เป็นสถานที่ให้เกษตรกรสามารถนำสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาจำหน่าย และพัฒนาให้เป็นตลาดเกษตรอินทรีย์ ถาวรต่อไป

              ภายในงานดังกล่าวฯองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ยังได้รวบรวมเกษตรกรโดยนำสินค้าเกษตรอินทรีย์ กว่า 50 รายมาจำหน่ายภายในงาน แล้วพบกันในวันที่ 26 มีนาคม – 9 เมษายน  2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น. เป็นต้นไปจำนวนผู้ชม 737

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท