ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช ทรงเททองพระพุทธรูปทองคำหนัก15 กก. ที่ วัดป่ามณีกาญจน์ 30 เมษายน 2560

 

วัดป่ามณีกาญจน์  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

          ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพรมหาเถรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานพิจารณาผ้าป่าเพื่อสมทบทุน มูลนิธิพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เพื่่อบูรณะห้องพิเศษโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร และ ทรงเป็นองค์ประธานเททองหล่อพระพุทธรูปทองคำปางถวายเนตร ๙ นิ้ว   ทองคำหนัก ๙๙๐ บาท ความสูง ๕๐ เซนติเมตร

ความเป็นมาของการหล่อพระพุทธรูปทองคำปางถวายเนตร

          สืบเนื่องจาก วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  วัดป่ามณีกาญจน์ ได้จัดพิธีเททอง หล่อพระพุทธรูปทองคำปางสมาธิหน้าตัก ๕ นิ้ว เพื่อประดิษฐานในบุษบก พระมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสภณ วัดศรีอภัยวัน  ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย  โดยดำริของ พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)  ด้วยมีศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธานำทองคำและปัจจัยร่วมสมทบในการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เป็นจำนวนมาก

          ในครั้งนั้น  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งยังเป็น สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เสด็จมาร่วมในพิธีด้วย

          ในวันนั้นผู้มีจิตศรัทธาได้นำทองคำมาบริจาคเพิ่มเติมอีก จนมีทองคำเหลือจากการหล่อพระฯ มากถึง ๗ กิโลกรัม

         พระครูภาวนาสุทธาจาร (หลวงปู่ สาคร ธัมมาวุโธ) ประธานสงฆ์ วัดป่ามณีกาญจน์ จึงดำริว่า “ทองคำจำนวนนี้นั้นคนที่ถวายมามีเจตนา สร้างพระพุทธรูป เราควรทำให้สมเจตนาเขา”

          จึงได้ประชุมกับ คณะศิษย์อุปัฏฐาก พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า จะนำทองคำที่เหลือ หล่อพระพุทธรูป ขึ้นอีก ๑ องค์ โดยให้มีหน้าตัก ๙ นิ้ว

          และในวโรกาส สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการพิจารณาผ้าป่า เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร  คณะศิษยานุศิษย์ ต่างมีความปิติยินดีอย่างยิ่งจึงพร้อมใจกันจัดให้มี การเททองหล่อพระพุทธรูปปางถวายเนตร อันเป็นพระพุทธรูปปางประจำวันประสูติของสมเด็จพระสังฆราชอันเป็นการทำอุทเทสิกเจดีย์ในบวรพุทธศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาสืบไป

          พระพุทธรูปทองคำปางถวายเนตร แบบศิลปะรัตนโกสินทร์

องค์นี้มีขนาดความสูง ๕๐ เซนติเมตร มีน้ำหนักทองคำประมาณ ๙๙๐ บาท

          ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช ทรงเททองพระพุทธรูปทองคำหนัก15 กก. ที่ วัดป่ามณีกาญจน์  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560  เวลา 16.00 น.

          และเวลา 19.00 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบกองบุญ บัญชี  “อนุสรณ์สถาน หลวงปู่ฝั้น อาจาโร”

ธนาคารกรุงไทย สาขาทองผาภูมิ เลขที่บัญชี 718-0-22768-4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.  02-449-2234

และเว็บไซต์วัดป่ามณีกาญจน์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  http://www.watpamaneekarn.comจำนวนผู้ชม 2824

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท