เปิดแล้วมหกรรมชม ช้อป ชิม ม่วน “ร้อยแก่นสารสินธุ์ 4 ลายศิลป์ ถิ่นแดนไหม” รวมสุดยอดผ้าไหมถิ่นอีสาน 4 จังหวัด วันที่ 20 - 24 กันยายนนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

         รวมสุดยอดผ้าไหมถิ่นอีสาน ครั้งแรกกับงาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์ 4 ลายศิลป์ ถิ่นแดนไหม”  มหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป

          กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดงาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์ 4 ลายศิลป์ ถิ่นแดนไหม”  มหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป  สินค้า OTOP พร้อมร้านอาหารสุดแซ่บรวมเกือบ 100 ร้านค้า ครั้งแรกกับการชมผ้าไหมที่ได้รับรางวัลทองคำพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และผ้าไหมแพรวาพระราชินี มูลค่ากว่า 600,000 บาท  และกิจกรรมภาคบันเทิงจากเหล่าศิลปินชื่อดังนำโดย ลำไยไหทองคำ ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายนนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และ 27 กันยายน – 1 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา

         นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานการจัดงาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์ 4 ลายศิลป์ ถิ่นแดนไหม” เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางออกแบบผลิตภัณฑ์จากไหมในภูมิภาค กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ประกอบไปด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ โดยร่วมกันจัดงาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์4 ลายศิลป์ ถิ่นแดนไหม” มหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จากไหมกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  เชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางการค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ OTOP และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตผ้าไหมในแต่ละภูมิภาคให้มีการพัฒนาและรักษาไว้ให้สืบต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน

        ปัจจุบันผ้าไหม เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ถึงความประณีต งดงาม และบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งผ้าไหมแต่ละถิ่นจะมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น “ผ้าไหมสาเกต” จากสาเกตนคร ชื่อในอดีตของเมืองร้อยเอ็ด ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานมานานกว่า 200 ปี ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพเสริม และสืบทอดวัฒนธรรมทอผ้ามาจากบรรพบุรุษ ผ้าไหมสาเกตมีทั้งผ้าซิ่น  ผ้าโสร่ง สไบ ผ้าพื้น ฯลฯ และผ้าไหมมัดหมี่ขึ้นชื่อ อาทิ ลายขอ  ลายบักจับ ลายนาคน้อย  และลายสาเกต เป็นต้น

         “ผ้ามัดหมี่” จังหวัดขอนแก่น ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะทั้งการคัดเส้นไหม  การออกแบบลายหมี่ การให้สี การทอ ทำให้มีความโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นลายกง  ลายปลาซิว ลายนกเชิงเทียน ฯลฯ  พลาดไม่ได้กับ “ผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมาก” อันขึ้นชื่อของจังหวัดมหาสารคาม  ลายเก่าแก่ของบรรพบุรุษและถือเป็นลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดมหาสารคาม สุดท้ายเป็น “ผ้าไหมแพรวา” จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ้าทอมือของชาวภูไท  ที่ว่ากันว่าเป็นสุดยอดของผ้าไหม ด้วยลวดลายอันวิจิตรงดงาม ทำให้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับโลก

          โดยภายในงานมหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหมฯ “ร้อยแก่นสารสินธุ์4 ลายศิลป์ ถิ่นแดนไหม” ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย

1. โซนนิทรรศการครั้งแรกกับการโชว์ผ้าไหมได้รับรางวัลทองคำพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และผ้าไหมแพรวาพระราชินี มูลค่ากว่า 600,000 บาท  โชว์การเลี้ยงหม่อนไหม

2. ซุ้มสาธิต  พบกับ การสาธิตการมัดหมี่ลายผ้าไหมของ 3 จังหวัด  การทอผ้าแพราวาจากกาฬสินธุ์

3.โซนจำหน่ายและการแสดงผ้าไหม  ผลิตภัณฑ์จากไหม สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปขึ้นชื่อ สินค้า OTOP ของดีจากจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์

ที่มีมาให้ได้เลือกช้อปมากกว่า 50 ร้านค้า พร้อมขบวนร้านอาหารสุดแซ่บมาให้เลือกทานมากกว่า 40 ร้านค้า และเพลิดเพลินกับการแสดง ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง นำโดย ลำไยไหทองคำ, จิ้งหรีดขาว วงษ์เทวัญ, รุ่ง สุริยา, หญิง ธิติกานต์, โอ๋ พจนา อาร์สยาม  , การแสดงจากวงโปงลางอินเตอร์ ฯลฯ

        ทั้งนี้พิธีเปิดงาน ร้อยแก่นสารสินธุ์ 4 ลายศิลป์ ถิ่นแดนไหม”  มีขึ้นใน วันที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ไฮไลท์เป็นการเดินแฟชั่นโชว์นำโดยนางเอกระดับแนวหน้าของเมืองไทยที่ชื่นชอบผ้าไหม  “แพนเค้ก เขมนิจ”  ในชื่อชุด FAME ”ซึ่งงดงามด้วยเส้นไหมที่มีกรรมวิธีการทอแบบขัด โดยใช้ไหม 2 เส้น คือ เส้นยืน 1 เส้น และพุ่ง 2 เส้น เป็นผ้าไหมจากจังหวัดขอนแก่น การทอประณีตสีเปลือกมังคุดและสีเทาเงิน บ่งบอกถึงความสง่างาม โดยได้รับแรงบันดาลใจจากคำว่า “รากเหง้าวัฒนธรรม” และ “สมบัติทางปัญญา” อันล้ำค่า นั่นคือ ทรัพพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาของไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยผสมผสานผ้าไหมไทยกับผ้าชนิดอื่นให้มีความสวยงาม ทันสมัยและกลมกลืนอย่างลงตัว โดยตอนท้ายของงาน นักแสดงสาวก็ได้มีโอกาสทดลองสาวไหมและทอผ้าไหมด้วยตนเองเป็นครั้งแรก

       การจัดงาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์ 4 ลายศิลป์ ถิ่นแดนไหม” ครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้สนใจเช้าร่วมชมงานมากกว่า 20,000  คน/วัน และมีเงินสะพัดมากกว่า 12  ล้านบาท โดยขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมชมและเลือกซื้อผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป  สินค้า OTOP  ในงาน “ ร้อยแก่นสารสินธุ์4 ลายศิลป์ ถิ่นแดนไหม ” ได้ในระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  และระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซา บางนา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์   roiet.cdd.go.th

และ Facebook พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด สพจ  โทรศัพท์. 043-511260

 

 จำนวนผู้ชม 1117

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท