ชวนช้อป สุดฮอต “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” วันที่ 6-26 พย.นี้

 

 “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม”

         วันที่ 6-26 พ.ย.นี้ เตรียมยกขบวนสินค้าเกษตรคุณภาพ เกรดพรีเมี่ยมจากเกษตรกรไทยทั่วประเทศ มาจำหน่ายหวังกระตุ้นผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสินค้าคุณภาพ  และเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร    

         วันนี้ (31 ตุลาคม 2560 ) นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม พร้อมด้วย นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม”  ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพ ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 

  

                นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร กล่าวว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้มอบหมาย ให้ส่วนราชการต่างๆ ดำเนินการจัดงานตลาดนัดสินค้าชุมชน บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม มาอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 3 ปี รวมจัดมาแล้วทั้งสิ้น 35 ครั้ง ผลปรากฏว่า ได้รับการตอบรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

          นอกจากจะมีแหล่งจำหน่ายสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตให้กับผู้ซื้อ หรือผู้บริโภคแล้ว ที่สำคัญยังเป็นตลาดชุมชนสำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายย่อย ตลอดจนเกษตรกร ได้มาจำหน่ายสินค้า เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน รวมทั้งเป็นตลาดต้นแบบสำหรับการขยายผลสู่ตลาดนัดชุมชน 4.0 ตลาดประชารัฐ

          ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดตั้งและขยายผลทั่วประเทศ เมื่อกลางเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา และในเดือนพฤศจิกายนนี้ ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ชื่อว่า  “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม”  ระหว่างวันที่ 6 – 26 พฤศจิกายน 2560   

                นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานตลาด คลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้แนวคิด "ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ซึ่งจะมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าภายในงานกว่า 150 บูท  มีร้านค้าร่วมจำหน่ายสินค้าราว 300 ร้านค้า หมุนเวียนตลอด 3 สัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ แนะนำสินค้า เกษตรคุณภาพ ได้มาตรฐาน เช่น สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP หรือเกษตรปลอดภัย ซึ่งใช้สัญลักษณ์ Q, สินค้าอินทรีย์ หรือออร์แกรนิคไทยแลนด์,

              สินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI , สินค้าแปรรูปที่นำมา จำหน่ายก็เป็นสินค้าที่ใช้วัตถุดิบ Q หรืออินทรีย์ หรือผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP/HACCP, สินค้าคุณภาพ มาตรฐานจากแปลงใหญ่, จากโครงการข้าวครบวงจร Young Smart Farmer, จากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งจาก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ โดยสินค้าที่จัดจำหน่ายในตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยมครั้งนี้  จะมีความหลากหลาย ทั้งสัตว์น้ำสวยงาม พันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ สวนถาด ผัก ผลไม้ ข้าว ข้าวสี ผ้าไหม-ผ้าฝ้าย ปศุสัตว์ ประมง ผลิตภัณฑ์แปรรูป อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์นมจากสหกรณ์โคนม ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, ส้มโอทับทิมสยาม GI จ.นครศรีธรรมราช, ส้มสายน้ำผึ้งที่ได้รับมาตรฐาน GAP ที่ปลูกในพื้นที่อุดมไปด้วยน้ำแร่ธรรมชาติ  อ.ฝาง, ผลิตภัณฑ์เห็ดโคน-เห็ดเผาะในน้ำเกลือ, ไข่มดแดงกระป๋อง, ทุเรียนหลงลับแล ตลอดจนสินค้าเกษตรนวัตกรรม ต่างๆ  เช่น ปลาเค็มอบโอโซน ซึ่งใช้เทคโนโลยีเข้ามาในกระบวนการผลิตและบรรจุด้วยระบบสุญญากาศ, น้ำมันรำข้าวเพื่อ สุขภาพ,  มะนาวผง, เครื่องสำอางทั้งสบู่, ครีม , เซรั่มจากสินค้าเกษตร เช่น ข้าว, หัวหอม,  มังคุด, มาร์กหน้าจากใยไหม 

          ในงานนี้ท่านจะได้พบกับสินค้าใหม่ที่จะเปิดตัววางจำหน่ายในงานนี้เป็นครั้งแรก เช่น ข้าว กข 43 ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อสุขภาพจากกรมการข้าว มีน้ำตาลต่ำเหมาะกับผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยเบาหวาน ปลาซิว สมพงษ์ ซึ่งเป็นปลาสวยงามที่สูญพันธุ์ไปจากไทยแล้วกว่า 30 ปี และไทยประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ขึ้นมาได้ รวมทั้งสินค้าที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับปลากัดซึ่งเป็นปลาประจำชาติ เช่น แสตมป์, แก้วน้ำ, ผ้าพันคอ, ถุงผ้า

                นอกจากนี้แล้วยัง มีร้านอาหาร หมุนเวียนจำหน่ายกว่า 90 ร้าน และมี Food Truck ด้วย โดยเป็นร้านอาหารชื่อดัง รวมทั้ง Q Restaurant ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งใช้วัตถุดิบปลอดภัยและสะอาด มีสุขอนามัย สินค้าจำหน่ายทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 9 โซน ได้แก่  1. โซน Young Smart Farmer และแปลงใหญ่   2. โซน GAP และ Organic 3. โซน Q Food Court  4. โซนผู้ประกอบการ 4.0  5. โซน Show Case  6. โซนนวัตกรรม  7. โซนไม้ดอกไม้ประดับและเครือข่าย 8. โซนหม่อนไหม แปลงใหญ่ และ  9.โซนข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร   

                รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ระบุว่า นอกจากการจำหน่ายสินค้าแล้วยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจทุกวัน ทั้งกิจกรรม ฝึกอาชีพในด้านเกษตร-หัตถกรรม-การทำอาหาร-อาชีพเสริมโดยใช้วัตถุดิบหรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมฝึกทำบัญชีผ่าน Smart Phone กิจกรรมการประกวดสัตว์น้ำสวยงามผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมสาธิตระบบนวัตกรรมตลาดสินค้าเกษตร : ผู้ซื้อพบผู้ขายออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการขายซึ่งมีทุกวัน เป็นต้น  

                “นับเป็นโอกาสดี ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายในการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม อีกครั้ง ซึ่งเป็นครั้งที่ 6 และพร้อมจะนำสินค้าเกษตรคุณภาพดี ทั้งผัก ผลไม้ เทคโนโลยีทางการเกษตร รวมถึงสินค้าแปรรูป จากวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ และเกษตรแปลงใหญ่ มาน าเสนอตลอดระยะเวลาในเดือนพฤศจิกายนนี้ ภายใต้ชื่อ 

             “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม”

ระหว่างวันที่ 6–26 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณเลียบคลองผดุง กรุงเกษม

          จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วม ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรคุณภาพดีของเกษตรกรไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพเป็นของขวัญปีใหม่  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตร สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนจำนวนผู้ชม 918

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท