ไปฟังที่มาของ เมืองชอนตะวัน หรือ "นครสวรรค์" กับ พี่หนุ่ม สุทน คนเล่าเรื่อง

 

          สวัสดีครับ....วันนี้ พี่หนุ่ม-สุทน  ก็มีเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวมาเล่าให้ฟังเช่นเคยครับ

        พี่หนุ่ม-สุทน ยังอยู่ จ.นครสวรรค์ หรือเมืองนี้แต่เดิมเรียกว่า เมืองพระบาง  เมืองสี่แควปากน้ำโพโดยเพี้ยนมาจากคำว่า ปากน้ำโพล่ และอีกชื่อหนึ่งคือ เมืองชอนตะวัน    ตะวันเป็นคำที่คนสมัยโบราณเค้าใช้พูดกัน เช่นกินข้าวก่อนตะวันตรงหัว แล้วหมายถึงเที่ยงวันแล้ว  แต่ถึงอย่างไรก็ตามเมืองชอนตะวัน ชื่อนี้กล่าวขานกันว่า ตอนเช้าๆ แสงตะวันส่องลงมาเข้าหน้าเมืองทุกวัน และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น เมืองนครสวรรค์ เพราะแสงตะวันส่องลงมาจากสวรรค์เชื่อว่าเป็นศุภนิมิตอันดีคือ สวรรค์ 

         จ.นครสวรรค์ ตั้งอยู่ระหว่างตอนบนของภาคกลางกับตอนล่างของภาคเหนือและเดินทางได้สะดวกสบาย  ถ้าหากมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวนครสวรรค์ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนธันวาคม 2560 ควรเดินทางไป เส้นทางถนนสายตากฟ้า-พิษณุโลกจะได้ชมทุ่งดอกทานตะวันและทุ่งปอเทืองเป็นทุ่งใหญ่มากและสวยงาม 

        ส่วนในตัวเมืองนครสวรรค์เมื่อขับรถยนตร์ขึ้นสะพานข้านแม่น้ำเจ้าพระยาจะมองเห็นเขาและวัดตั้งอยู่ด้านบนเขา คือ วัดคีรีวงศ์ เป็นวัดสร้างขึ้นมาในปี 2524 แต่ประวัติความเป็นมาน่าสนใจมากขอย้อนกลับไปก่อนปี 2524 เขาลูกนี้ชาวบ้านเรียกว่าเขาใหญ่ต่อมามีพระภิกษุสงฆ์หลายรูปเดินขึ้นไปแล้วปักกรดนั่งวิปัสสนากัมมัฏฐานก็เห็นร่องรอยจากกุฏิและซากเจดีย์เมือนั่งวิปัสสนากัมมัฏฐานแล้วจึงว่าเจดีย์องค์นี้เป็นประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และต่อมาทางกรมศาสนาได้ทราบเรื่องแล้วก็เลยมีการจัดสร้างเป็นวัดขึ้นมา และวัดนี้ได้สร้างเจดีย์ครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ เป็นเจดีย์สีทองเหลืองดูเด่นสง่างามมาก

        ปัจจุบัน วัดคีรีวงศ์ หรือเรียกว่า เขาดาวดึงส์ กลายเป็นสถานที่สำคัญของนครสวรรค์และเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในบริเวณของเจดีย์มีนักท่องเทียวเดินทางไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนวัดคีรีวงศ์กันมาก

นอกจากนี้ยังมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประดิษฐานอยู่ด้วย

        เมื่อลงมาจากวัดคีรีวงศ์แล้วให้เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 1 ก.ม จะถึง ศาลหลักเมืองนครสวรรค์ ศาลนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาขอพรกันมาก เพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครสวรรค์ เสาหลักเมืองกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบแกะสลักด้วยไม้ชัยพฤกษ์เมื่อปี 2516 และในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดฯลงพระสุหร่าย ณ วังสวนจิตรดากรุงเทพมหานครแล้วอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นศาลหลักเมืองนครสวรรค์

        และภายในศาลมีเทวรูป 3 องค์ คือพระเสื้อเมือง  พระทรงเมืองและพระกาฬชัยศรี ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวนครสวรรค์

        ถ้าหากนักท่องเที่ยวสนใจจะเดินทางไปเที่ยวนครสวรรค์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ททท.สนง. นครสวรรค์ เบอร์โทร  062-598-0368จำนวนผู้ชม 1915

ข่าวอื่นๆ ในหมวด UNSEEN ถิ่นไทย

ไปฟังที่มาของ เมืองชอนตะวัน หรือ "นครสวรรค์" กับ พี่หนุ่ม สุทน คนเล่าเรื่อง

สวัสดีครับ....วันนี้ พี่หนุ่ม-สุทน ก็มีเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวมาเล่าให้ฟังเช่นเคยครับ

เกาะแตน...แสนสุข สนุกทุกสไตล์

ชวนไปแซ่ป...แว๊ปสนุก...สุขหรรษา กับ กุ้งซ่าส์ พาแซ่ป ฝนพรำๆ จะชวนไปย่ำน้ำทะเล โอ้ละเห่...หาด

Land Mark สุราษฏร์ธานี "เจดีย์ลอยฟ้า" บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ @ อุทยานธรรมเขานาในหลวง

สุราษฎร์ธานี...เมืองคนดี เที่ยวได้ทั้งปี มีความศรัทธาด้านพระพุทธศาสนา สร้างศูนย์รวมแห่งจิตใ