“งานเทิดทูนพระคุณแม่” ครั้งที่ 3 จัดโดย สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเชียน ได้รับเกียรติจาก กษัตริย์อินโดนีเซียเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษา

วันที่ 13 สิงหาคม 2566  ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน จัดงาน เทิดทูนพระคุณแม่” ครั้งที่ 3 มอบรางวัล พระแม่ลักษมี” เชิดชูเกียรติลูกผู้ทำความดีให้แผ่นดิน ผู้ทำความดีเพื่อสาธารณประโยชน์ ผู้ทำนุบำรุงศาสนา และ แม่ผู้มีลูกประสบความสำเร็จ

โดยมี หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภานุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธาน ในงานและร่วมประทานรางวัล 

ดร.ประกาย ณ สงขลา 
ประธานสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน
นายจติพล แก้วคำ  
 ผู้จัดการโรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา  โรงเรียนเอกชน (การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา)

ภายในงานยังได้รับเกียรติเข้าเฝ้า สุลต่านศรีปาดูกา บินดาดูลี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตวนกู ราชา กอนตาร์ที่ 4 อินโดนีเซีย พร้อมสมเด็จพระราชินิแห่งกอนตาร์ และเจ้าชายทั้งสามพระองค์

✍️ งานนี้จัดโดย สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน นำโดย ดร.ประกาย ณ สงขลา ประธานสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน และ อาจารย์จุฑามาศ ณ สงขลา ที่ปรึกษาสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน

ดร.ปฐพร ตวิษาประกิต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายประจำสำนักงานเลขานุการ หม่อมหลวงวราธิวัชร์ สวัสดิวัตน์ ปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฎ์
🏆 รางวัลพระแม่ลักษมี เพื่อเทิดทูนพระคุณแม่ รวมถึงเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความกตัญญูรู้คุณ รวมถึงรางวัลสาขา แม่ดีเด่นประจำปี 2566 
🏆 บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ประจำปี 2566
✍️มีบุคคลสำคัญ จากหลากหลายวงการ ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลมากมาย
✍️ สร้างความภาคภูมิใจให้กับ ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรอันทรงคุณค่า  เพื่อสังคม สืบไป
ขอขอบคุณ : เครื่องดื่มที่สนับสนุนให้บริการตลอดงาน 
กาแฟ และ โกโก้ เพื่อสุขภาพ
 โดย Dr.P.Atty (ดร.ปฐพร ตวิษาประกิต)

วาสนา ไพศาลสุทธิเดช (กุ้ง)  บรรณาธิการบริหาร 

www.bizworldchannel.com
 www.unseenthinthai.com

#สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน

#ดร.ประกาย ณ สงขลา

#ดร.ปฐพร ตวิษาประกิต

#องค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคาธิบดี

#กาแฟDr.P.Atty

#ต่อ เป็นต่อ (หน้าลาวเรคคอร์ด)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.