วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. ดร.ยุพา ทวีวัฒContinue Reading

ขอแสดงกัลยาณธรรมต่อ ท่านพระเถรานุเถระทุกรูป ซึ่งมีContinue Reading

เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดประจำปี 2566 ท่าContinue Reading

  อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนามหาวิทยContinue Reading

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสถาบันอาหContinue Reading

ถือได้ว่าเป็นงานบุญงานใหญ่อีกงานหนึ่งเลยก็ว่าได้ เContinue Reading

เทคโนโลยีไม่หยุดพัฒนา ผู้นำยุคใหม่จึงต้อง ไม่หยุดเContinue Reading

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2566 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภContinue Reading

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Continue Reading