สถาบันวิทยาการ ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม เปิดหลักสูตรใหม่ล่าสุด (ในเครือ นมธจ.) ” หลักสูตรผู้นำด้านเทคโนโลยี รุ่นที่ 1 ” ⚙️ (TLPF : Technology)

เทคโนโลยีไม่หยุดพัฒนา ผู้นำยุคใหม่จึงต้อง ไม่หยุดเรียนรู้ “The Future is Technology“ติดอาวุธ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีไปกับหัวข้อต่างๆ ที่เราควรต้องรู้ ในยุคปัจจุบัน และต่อเนื่องไปในอนาคต

– 2024 Technology Trends

– Artificial Intelligence (AI)

– Bitcoin and Investment

– Blockchain and FinTech

– Chat GPT

– Social Media Marketing

– Digital Content Marketing

– 5G Technology

– Big Data Analytics

– Social Media Analytics

– Internet Of Things

– Startup Trends

– E-commerce Trends

– Cloud Computing

– Cybersecurity

– Quantum Computing

– Market Research Using Technology

อบรมวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2567  ช่วงเวลาอบรมทุกวันจันทร์ 13.30-17.30 น.

สมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.tlptu.com หรือสอบถามได้ที่ โทร 080-574-0042

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.