บิงโกเบรนเซ็นเตอร์ เปิดตัว “Energy Spa” แห่งแรกในเอเชีย

ศูนย์พัฒนาสมอง Bingo เปิดตัว “นวัตกรรม Energy Spa : ห้องสนามพลังงานสปาธรรมชาติแห่งแรกในเอเชีย” ช่วยแก้ปัญหาความเครียดและการนอนไม่หลับ ซึ่งเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ 70% ในยุคปัจจุบัน

 จากรายงานของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่า คนไทยวัยทำงานในช่วงอายุ 25 – 40 ปี เผชิญปัญหานอนไม่หลับมากถึง 40% (ประมาณ 19 ล้านคน) หลับยากมากขึ้น 30% และกลุ่มคนทำงานจำนวน 70% จากจำนวนทั้งหมดในประเทศไทยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความเครียด 
ผลที่ตามมาจากความเครียดก็คือ การนอนไม่หลับ หรือหลับยาก หลับไม่ลึก จนร่างกายไม่ได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ไม่ได้พักฟื้นอย่างเต็มที่ ไม่ได้ปรับสมดุลของสารเคมีต่าง ๆ ในร่างกาย นี่คือจุดเริ่มต้นของความอันตราย เพราะเมื่อเราไม่ได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอร่างกายก็จะอ่อนเพลีย ผิวไม่สวยใส ดูแก่กว่าวัย รวมไปถึงอาจจะเกิดโรคร้ายอย่าง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับระยะเวลาการนอนหลับที่เหมาะสม องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ระบุว่า โดยทั่วไปในผู้ใหญ่วัยทำงานจะเฉลี่ยอยู่ที่ 7 – 9 ชั่วโมง ซึ่งวิธีแก้ปัญหานอนไม่หลับ หลับไม่ลึก หลับไม่ได้คุณภาพ ก็มีหลายวิธีแตกต่างกัน ที่ทุกคนควรแก้ปัญหาจากทั้งภายใน และภายนอก นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากผู้รับบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ในปี 2564 จำนวน 120,510 สาย ระบุว่าสาเหตุอันดับแรกในการโทรมาขอรับคำปรึกษา คือปัญหาที่เกิดจากความเครียด ซึ่งมีอยู่ถึงร้อยละ 52
คุณสุทธิ มโนกิจจรูญมั่น ผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาสมอง BINGO (Brain Integrated Neuro Genesis Optimization)  เป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ Neuro Genesis อดีตผู้บริหารระดับสูงขององค์กรข้ามชาติระดับโลกหลายแห่ง เปิดเผยว่าจากการทำงานด้านพัฒนาศักยภาพของสมองมายาวนาน พบว่า ปัญหาการนอนไม่หลับและความเครียด เป็นอุปสรรคในการทำให้สมองทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพ แต่เราสามารถนำวิทยาศาสตร์ระดับโลกมาช่วยแก้ไขปัญหาระดับประเทศได้ 

 เราจึงเปิดให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาการทำงานของสมองใน 3 ส่วน คือ :

1. ศูนย์พัฒนาสมอง Bingo เป็นเวิร์คข้อปที่จะเปลี่ยนวิทยาศาสตร์ที่มีความซับซ้อนเกี่ยวกับสมอง ให้เป็นเรื่องง่ายและสนุก มีกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้เกิดทักษะการใช้สมองทั้ง 5 ส่วนอย่างสมดุล 

2. การใช้เครื่องมือ EEG สำหรับวัดคลื่นสมองแบบ Real -Time เพื่อวิเคราะห์สมองของมนุษย์ที่อธิบายได้ในหลักวิทยาศาสตร์ ช่วยให้ผู้ที่เข้ามาในศูนย์ได้เข้าใจสมองของตัวเอง และนำไปปรับปรุงใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยสมาธิอย่างมีประสิทธิภาพ และ

 3. นวัตกรรม Energy Spa ที่เรียกว่า “Happiness Space” เป็นห้องสนามพลังงานบำบัด หรือสปาพลังงานธรรมชาติทีอ่อนโยน ช่วยตั้งแต่สมอง ร่างกายและจิตใจ หรือดูแลหัวจรดเท้า แบบ bio-photonic ระดับเดียวกับดีเอ็นเอ ช่วยให้หายเครียด หลับลึก สุขภาพดี” 

โดย ห้อง “Happiness Space” ถือเป็นนวัตกรรม Energy Spa สปาพลังงานธรรมชาติที่อ่อนโยน แห่งแรกในเอเชีย ทำงานด้วย Bio-Photonic และ Resonance Frequency ระดับเดียวกับดีเอ็นเอ จึงบริสุทธิ์และอ่อนโยน ผู้ใช้บริการเพียงนั่งสบายๆ หลายท่านสามารถหลับได้ตั้งแต่อยู่ในห้อง เพราะสมองเข้าสู่สมาธิอย่างเป็นธรรมชาติจาก Beta สู่ Alpha ไปจนถึง Delta ทำให้เกิด growth hormones ช่วยฟื้นฟูสุขภาพสำหรับทุกเพศทุกวัยอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้ยาและสารเคมี 
โดยเฉพาะสำหรับวัยทำงาน ช่วยขจัดความเครียด มีความสุข หลับง่ายและลึกขึ้น สมองปลอดโปร่ง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  
รวมทั้งในขณะนี้ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าท้ายของสังคมในปัจจุบันอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสุขอย่างเป็นธรรมชาติ เพิ่มสมาธิ เสริมความสัมพันธ์ของสมองกับร่างกาย หลับง่าย และลึกขึ้น คืนสมดุลที่ขาดหายไปจากพฤติกรรม และการใช้ชีวิตที่ขาดสมดุล หรือมีความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัว  

แม้แต่สำหรับวัยเด็ก ที่เทคโนโลยี และสื่อออนไลน์ปัจจุบันทำให้เด็กสมาธิสั้น มีอาการซึมเศร้า จะช่วยให้สมาธิดีขึ้น เสริมความจำและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้เพื่อสุขภาพโดยรวม มีความสุขมากขึ้น

นายแพทย์วิโรจน์ ตระการวิจิตร หนึ่งในผู้ที่ได้ทดลองใช้ “Happiness Space” ระบุว่า “ร่างกายของมนุษย์คือพลังงาน ถ้าหากเราได้รับพลังงานที่ดี ๆ เข้ามาเยียวยาพลังงานที่มีอยู่แล้วในร่างกายเชลล์ต่าง ๆ ก็จะมีสุขภาพดีขึ้น ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง สดใส กระปรี้กระเปร่ามากยิ่งขึ้น”

ด้านคุณหมอโรเบิร์ต ทรอสเซล (Dr.Robert Trossel) จากประเทศอังกฤษ กล่าวว่า “ก่อนจะรู้จักและได้ใช้บริการห้อง Energy Spa ผมเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก โดยมีความดันอยู่ที่ 166-94 หลังใช้บริการ 2 ชั่วโมง ตามโปรแกรมการบำบัด ความดันลดลงมาเหลือ 142-89 รู้สึกดีใจมาก ทั้งยังทำให้สามารถหลับสบายได้อย่างต่อเนื่องตลอด 2 ชั่วโมงที่ใช้บริการ และหลังจากได้ใช้บริการเป็นครั้งที่ 2 ความดันลดเหลือ 129-91 และวันต่อมาก็ลดลงเหลือ 108-66 ซึ่งถือว่าเป็นความดันปกติเหมือนคนทั่วไปแล้ว ถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาผมได้หยุดกินยาลดความดัน”  

นอกจากนี้  ศูนย์พัฒนาสมอง บิงโกแบรนเซ็นเตอร์ ยังได้ก่อตั้ง บริษัท ไรท์วิว วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอันดับแรก ๆ ของไทย ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นองค์กรที่มีพันธกิจหลักเพื่อช่วยสังคมในการพัฒนาสมองให้สมดุล เติมเต็มศักยภาพของทุกชีวิต ให้ได้เข้าถึงองค์ความรู้อันทันสมัยล่าสุดของโลก และรู้วิธีบริหารจัดการสมองให้ถูกต้อง เพื่อชีวิตที่ดี   มีความสุข สำเร็จ และสมดุลอย่างแท้จริง
โดยบริษัทได้กำหนดให้นำกำไร 100% มาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยเน้นที่นักเรียนจากชนบททั่วประเทศ เพราะบริษัท ฯ ตระหนักดีว่าเด็ก ๆ เหล่านี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีศักยภาพสูง และเป็นกำลังอันสำคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไป ทั้งยังได้รับอุปการะเด็กผู้ด้อยโอกาส 15 คน จาก 5 องค์กรการกุศล ได้แก่ มูลนิธิศุภนิมิต ซีซีเอฟ ยูนิเซฟ โสสะ  และ สภากาชาดไทย 
 แผนการทำธุรกิจเพื่อสังคมนี้ ทำให้บริษัท ฯ ได้รับ รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2018 และรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2019  จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านความเครียด นอนไม่หลับ หรืออยากฟื้นฟูสุขภาพโดยรวม โดยไม่ใช้ยาและสารเคมี สามารถสัมผัสประสบการณ์ใหม่ หายเครียด หลับลึก สุขภาพดี ด้วย“Happiness Space” ได้แล้ววันนี้ที่ศูนย์พัฒนาสมอง Bingo ตรงข้ามซีคอน สแควร์ ศรีนครินทร์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

Line : Bingo4brain หรือ @404octbf

อีเมลล์ : [email protected]

โทรศัพท์  082-282-3499  และ www.bingo4brain.com

คุณสุทธิ มโนกิจจรูญมั่น ผู้ก่อตั้ง 
ศูนย์พัฒนาสมอง BINGO  และนวัตกรรม Energy Spa ที่เรียกว่า

“Happiness Space”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *